• goed omgeven

    goed omgeven

Milieucoördinatie

EXTERNE MILIEUCOÖRDINATOR

Elk bedrijf met een klasse 1-milieuvergunning moet in principe een milieucoördinator aanstellen. Dat kan een werknemer van het bedrijf zijn, maar men kan er ook voor kiezen deze taak uit te besteden aan een externe milieucoördinator. De taken van de externe milieucoördinator worden vastgelegd in het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

Wij beperken ons bij het vervullen van deze taken niet tot het afwerken van een wettelijke verplichting. Door onze nauwe betrokkenheid en een pragmatische aanpak zorgen we er steeds voor dat we ook effectief een meerwaarde betekenen voor uw bedrijf.

ONDERSTEUNING INTERNE MILIEUCOÖRDINATOR

Aan bedrijven die een interne milieucoördinator aangesteld hebben, bieden wij ondersteuning, advies en expertise.