• goed omgeven

    goed omgeven

Ruimtelijke Planning

Analyse planologische toestand

We maken een grondige analyse van alle beschikbare informatie en schetsen een duidelijk en gedetailleerd beeld van wat op een specifieke site kan en niet kan. Op basis van onze ervaringen in andere dossiers, onze kennis terzake en onze goede contacten met lokale, provinciale en Vlaamse administraties maken wij bovendien ook een evaluatie van welke ontwikkelingsmogelijkheden er op een bepaalde site zijn.

ruimtelijk uitvoeringsplan

Een ruimtelijk uitvoeringsplan bepaalt niet alleen de bestemming van uw site, het legt ook heel specifieke voorwaarden vast zoals bouwhoogte, bebouwingsgraad, buffering, ...

De opmaak ervan is een complex en tijdrovend proces met heel wat betrokken partijen. Wij adviseren u over de haalbaarheid van een plan, of sturen bij waar nodig. Wij begeleiden u doorheen het ganse traject en volgen het dossier op bij alle betrokken overheidsinstanties en op het politieke niveau.

 

 

planologisch attest

Een planologisch attest is een krachtig instrument waarmee u op korte termijn uw acute (zonevreemde) uitbreidingsbehoefte kunt invullen. Wij begeleiden u bij de opmaak van het plan, adviseren u over de haalbaarheid van de verschillende alternatieven en coördineren de volledige aanvraagprocedure tot het aflveren van het attest.

bedrijfsinterne ruimtelijke planning

Een goede interne flow in uw bedrijf is letterlijk en figuurlijk van kapitaal belang. De inrichting van uw site is echter aan vele regels en voorwaarden onderworpen. Wij adviseren u over deze geldende regels en bekijken met een nuchtere blik en kennis van uw productieproces hoe de inrichting van uw bedrijf best kan aangepakt worden.

Bovendien houden we hierbij ook rekening met de impact van de exploitatie van uw bedrijf op de omgeving. Voorkomen is ook hier beter dan genezen.